Poduzetništvo budućnost malih poduzeća

Objavljeno 20/08/2013 | by Tin Horvatin | Vrijeme čitanja: 2 minutes

Budućnost malih poduzeća

Kako bi vidjeli koja je moguća budućnost malih poduzeća, osvrnit ćemo se na neke osnovne karakteristike malih poduzeća – što su ona, kako djeluju, koja su im obilježja te statistiku koja se odnosi konkretno na brojnost malih poduzeća u Republici Hrvatskoj.

Mala i srednja poduzeća obuhvaćaju 99{c4d6e6a08105b10feea0f1f673425092f18933e5ed858f455b7b10a977c435a1} svih poduzeća u Europi; njihov udio u ukupnim izdvajanjima za europski BNP iznosi više od dvije trećine i osiguravaju 75 milijuna radnih mjesta u privatnom sektoru. Stoga su mala i srednja poduzeća jedan od ključnih čimbenika u implementaciji obnovljenje Lisabonske strategije, tj. onog dijela strategije koji se odnosi na ekonomski razvoj i zapošljavanje.[1]

U Hrvatskoj mala poduzeća zapošljavaju oko 33 {c4d6e6a08105b10feea0f1f673425092f18933e5ed858f455b7b10a977c435a1} svih zaposlenih; čine oko 95{c4d6e6a08105b10feea0f1f673425092f18933e5ed858f455b7b10a977c435a1}, a stvaraju oko 30{c4d6e6a08105b10feea0f1f673425092f18933e5ed858f455b7b10a977c435a1} ukupnih prihoda.

Pojam malog poduzeća

Tablica 1. – Kategorije malog gospodarstva u RH [2]

Broj zaposlenih

Ukupni godišnji promet (000kn)

Vrijednost dugotrajne imovine (000kn)

Mikro

Manja od 10

Manje od 14.000

Manje od 7.000

Mala

Manja od 50

Manje od 54.000

Manje od 27.000

Srednja

Manja od 250

Manje od 216.000

Manje od 108.000

Ekonomske značajke

Mala poduzeća mogu obuhvaćati sve oblike poslovne organizacije. Ekonomske značajke po kojima se razlikuju mala i velika poduzeća su:

Tablica 2. – Ekonomske značajke malih i velikih poduzeća

Mala poduzeća

Velika poduzeća

Manji i rastući broj zaposlenika

Veći i opadajući broj zaposlenika

Pretežito uslužna

Pretežito proizvodna

Nemaju tržišnu moć

Imaju tržišnu moć

Tržišno i tehnički fleksibilna

Tržišno i tehnički nefleksibilna

Pretežito u pojedinačnom vlasništvu

Pretežito javna

Visok postotak propalih

Manji postotak propalih

Slab menadžment

Snažan menadžment

Mala poduzeće imaju barem dva , ako ne i više sljedećih obilježja:

  • upravljanje poduzećem mora biti samostalno, budući da je menadžer obično i vlasnik poduzeća
  • kapital osigurava i drži u vlasništvu neki pojedinac ili manji broj pojedinaca
  • područje na kojem poduzeće posluje pretežito je lokalno, premda tržište ne mora biti lokalno
  • poduzeće je malo u usporedbi s većim konkurentima u njegovoj grani djelatnosti

Pogled u budućnost

Uspješnost nacionalnih gospodarstava ovisi o konzistentnosti i transparentnosti malih i velikih poduzeća. Bitna je značajka promjena u hrvatskom gospodarstvu raspad velikih sustavam te formiranje i osnivanje velikog broja malih poduzeća.[3] Najveći problem velikog broja malih poduzeća je spontanost pri nastanku, opća nelikvidnost u državi tj. trend neplaćanja te graničenje s uvjetima stečaja ili bankrota.

>>> Mala i srednja poduzeća kao budućnost Hrvatske

Čimbenici koji su u mogućnosti pomoći razvoj malih poduzeća su državna regulativa, gospodarska komora, te sveučilišta i veleučilišta. Znači, stvaranje uvjeta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva zahtijeva usklađenu državnu politiku kojom se obuhvaćaju aktivnosti različitih područja – od obrazovanja i znanosti, uklanjanja administrativnih prepreka i prevelike propisanosti, do jačanja potpornih institucija poduzetništva i poslovne infrastrukture, te regionalnog razvoja.

Budućnost je u kompatibilnim timovima spremnima za rad

Budućnost je u kompatibilnim timovima spremnima za rad – dajte im priliku i pustite ih da dokažu kako su spremni podnijeti pritisak posla

Sveobuhvatan zakonski, strateški i institucionalni pristup razvoju malog i srednjeg poduzetništva pretpostavka su jačanja konkurentske sposobnosti gospodarstva. Stoga se poticanje malog i srednjeg poduzetništva provodi kontinuirano, uz uvođenje standarda EU i kroz primjenu zakonodavstva za državne potpore.

Jačanjem poduzetništva doprinosi se povećanju zaposlenosti, učinkovitosti sustava socijalne sigurnosti, poticanju domaće proizvodnje i izvoza i stvaranju povoljne poduzetničke klime, te se ostvaruju smjernice o malom gospodarstvu kao generatoru razvoja.  Malo gospodarstvo je uz poticajne mjere održalo razvoj, te je postalo činiteljem od značaja za  prilagodbu tržišnim kretanjima i razvoja ukupnog gospodarstva.

>>> Socijalno poduzetništvo

Poduzetnička klima u Hrvatskoj u snažnom je rastu i sve je više poduzetnika koji pokreću posao zbog dobre prilike, a ne iz nužde. Iz određenih analiza poduzetništva vidljivo je da u Hrvatskoj ne manjka poduzetničkih zamisli i interesa, ali ni povjerenja da se novim poslovnim zamislima mogu ostvarivati javni i osobni interesi.

Ono što je potrebno unaprijediti su obuhvatniji mehanizmi za konačnu i potpunu izvedbu poduzetničkih projekata, čime se stvara takva poduzetnička klima koja je poticajna za gospodarski i ukupni društveni razvoj.


[1] Dostupno na:  http://projects.unizg.hr/fp7/kapaciteti/upiup
[2] Dostupno na: www.nn.hr
[3] Lacković, Z.,Malo poduzeće u uvjetima tranzicije, Grafika, 2000., str. 265

Tagovi: , , , , ,


O autoru

Osnivač i urednik Ekonomskog portala te osnivač udruge Zebrica specijalizirane za pripremu i izradu projekata, internet marketing te edukacije za privatni i javni sektor. Svi članci ovog autoraComments are closed.

Povratak na vrh ↑
  • ekonomski rjecnik