O nama

Ekonomskiportal

Osnovna svrha portala je aktivirati ekonomski potencijal Republike Hrvatske kroz suradnju sa stručnjacima, partnerima i ostalim suradnicima iz zemlje i inozemstva.

Ekonomskiportal.com je pokrenut 2009. godine kao jedna od ideja nekolicine profesora, asistenata i studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Glavni cilj portala je umrežavanje ekonomske struke, dodatna edukacija studenata ekonomskih i srodnih fakulteta, stvaranje konkretne baze znanja kroz brojne studentske radove, magistarske radove i doktorske disertacije, te kreacija novih saznanja kroz online publishing stručnih i znanstvenih radova iz zemlje i inozemstva.

Javna predavanja, tribine, aktivnosti portala


Comments are closed.

Povratak na vrh ↑
  • ekonomski rjecnik