Poduzetništvo

Objavljeno 20/04/2014 | by ePortal | Vrijeme čitanja: 2 minutes

Pravno-ekonomska klinika – rješenje za sve vaše probleme

Prije gotovo 2 mjeseca rodila se ideja o udruživanju snaga Pravnog i Ekonomskog fakulteta u Osijeku, točnije, o osnivanju Pravno-ekonomske klinike. Profesori i studenti okupili su se kako bi ostvarili zajednički cilj – pomogli studentima (u povezivanju teorije i prakse), ali i poduzetnicima (i onima koji to tek žele postati) u rješavanju problema na koje nailaze tijekom svoga rada, bili oni pravne ili ekonomske naravi.

Spoj teorije i prakse

Temeljni razlog osnivanja Pravno ekonomske klinike je omogućiti studentima primjenu stečenih teorijskih znanja u praksi. Dosadašnja je nastava  na fakultetima uglavnom počivala na principu ex cathedra predavanja  i usvajanju teorijskih znanja bez mogućnosti primjene istih u praksi.

Radom na konkretnim predmetima studenti teorijska znanja primjenjuju u praksi, ali i pristupaju problemu interdiciplinarno  budući da su problemi poduzetnika u praksi  rijetko kada  isključivo pravni ili ekonomski.

Osim navedenog, radom u timovima koje čine studenti prava i ekonomije, studenti stječu mogućnost učenja jedni od drugih, razvijaju vještinu timskog rada, te sagledavaju problem iz različitih perspektiva.

Kako je Pravno-ekonomska klinika smještena u poduzetničkom inkubatoru BIOS u Osijeku koji je i partner ovom projektu, studenti imaju mogućnost komunikacije s poduzetnicima, uvid u njihove svakodnevne aktivnosti i sliku „stvarnog“ poslovnog svijeta, a poduzetnici mogu dobiti pomoć u rješavanju pravnih/ekonomskih problema i dvojbi, kao i novu snagu i ideje, koje studenti sigurno imaju.

Ideja je da se u rad Klinike i ubuduće uključi što više studenata i mentora te da praktična izobrazba bude omogućena svakom zainteresiranom studentu, a ne da to bude ekskluzivan i zatvoren klub. Međutim, studenti su jednako tako upozoreni da preuzete obveze moraju ispunjavati u roku i to sukladno najvišim etičkim i profesionalnim standardima. Sami studenti su već napisali Pravilnik o radu Pravno ekonomske klinike u kojem su definirana načela i način rada, što je potvrda da su rad u Klinici shvatili iznimno ozbiljno.

Uključeno 80 studenata Pravnog i Ekonomskog fakulteta

U radu klinike za sada sudjeluju, isključivo na dobrovoljnoj bazi, studenti 1. i 2. godine diplomskih studija Ekonomskog i Pravnog fakulteta. Trenutno je u rad Klinike  uključeno oko 80 studenata Pravnog i Ekonomskog fakulteta. Studenti će raditi na konkretnim predmetima u timovima od po 5 studenata (tri s Pravnog i dva s Ekonomskog fakulteta). Svaka grupa ima dva mentora, pravnika i ekonomistu. Mentori su nastavnici Pravnog i Ekonomskog fakulteta. Za rad u Klinici se javljaju najbolji studenti  i  to su u prvom redu oni  koji su visokomotivirani da tijekom studija nauče nešto više od onoga što im se nudi u klasičnoj nastavi, jer zapravo nema posebne  nagrade za rad na Klinici, samo mnoštvo obveza.

Osim njih, radu Klinike se priključila i studentska udruga s Ekonomskog fakulteta u Osijeku – Poduzetnici Bez Granica (Entrepreneurs Without Borders – EWoB), koja okuplja proaktivne studente sa svih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, preddiplomske i diplomske razine. Njihov je motiv naučiti što više, umrežiti se s ostalim fakultetima i gospodarstvom, te ponuditi svoja postojeća znanja i iskustva stečena radom u malim i srednjim poduzećima.

Gdje se nalazi

Pravno-ekonomska klinika smještena je u poduzetničkom inkubatoru BIOS u Osijeku, Strossmayerova ulica 341, Osijek. Za sada je radno vrijeme Klinike svake srijede od 12:00 – 14:00. Poduzetnici se sa svojim problemima mogu obratiti timovima Pravno-ekonomske klinike osobnim dolaskom u Kliniku srijedom (uz prethodnu najavu) ili putem maila: pravnaklinika.osijek@gmail.com

Više informacija o Pravno ekonomskoj klinici kao i sva aktualna događanja mogu se vidjeti i na web stranici Pravno ekonomske klinike http://www.efos.unios.hr/pravno-ekonomska-klinika

Autor teksta: Diana Spajić, studentica 5. godine Ekonomskog fakulteta u Osijeku (Marketing)

Tagovi: , , , , , , , , , ,


O autoruComments are closed.

Povratak na vrh ↑
  • ekonomski rjecnik