Financije operativno planiranje

Objavljeno 25/03/2013 | by Tin Horvatin | Vrijeme čitanja: 1 minute

Operativno planiranje

Operativno planiranje je instrument kojim se svake godine traže i promišljaju bolji i efikasniji oblici poslovanja te predstavlja sredstvo komuniciranja kroz cijelo poduzeće.

Operativno planiranje je skica bliske budućnosti kojom se nastoje predvidjeti poslovni pothvati poduzeća u idućih godinu dana, koji će imati utjecaj na rezultat poduzeća.

Zadaća operativnog planiranja

Cilj je planiranja napraviti projekciju budućih aktivnosti koje će poduzeće dovesti “u bolju kondiciju” nego što ju ima danas. To znači da se moraju isplanirati takvi postupci koji će unaprijediti poslovanje i pridonijeti boljoj profitabilnosti.

Mogući oblici planiranja

Najefikasniji način planiranja je paralelni pristup iz dva smjera (Slika 1.), odozgo prema dolje (top-down pristup) i odozdo prema gore (bottom up pristup). Top management odreñuje najvažnije smjernice koje moraju osigurati realizaciju strateški postavljenih ciljeva za cijelo poduzeće. Na temelju tih smjernica srednji i niži management kreira svoje parcijalne planove po jedinicama. Oba plana se sastaju na jednom mjestu, u službi kontrolinga ili u odjelu za planiranje (ovisno o organizaciji u poduzeću) gdje počinje prilagoñavanje i usklañivanje odstupanja. Konačna verzija pojedinačnih planova mora biti u skladu sa zadanim smjernicama, a cjelokupni plan mora dati odgovor na pitanje gdje smo sada, kamo idemo i kako da tamo stignemo.

operativno planiranje

Postoji još jedno sučeljavanje dva pristupa planiranju. S jedne strane, planiranje treba započeti sa analizom prošlog perioda, ali tako da ga očistimo od svih neobičnih događaja, neuobičajenih vremenskih uvjeta, kupaca za koje znamo da više neće kupovati, izvanrednih smanjivanja cijena ili nepredviñenih troškova. S druge strane, korisno je planiranje troškova započeti i od nule, prema planiranim aktivnostima koje želimo napraviti i pravim troškovima  koje mislimo uložiti. Kao da tu aktivnost do sada nikada nismo radili. Na taj način ćemo izbjeći automatsko ponavljanje nekih nataloženih troškova iz prošlosti bez kojih se objektivno može. Nakon toga i ova dva plana treba suočiti i uskladiti.

Tijek planiranja

Početak planiranja je uvijek – prodaja. Pri tome prihodi od prodaje trebaju biti razrađeni po prodajnim kanalima, po proizvodima, po tržištima, po kupcima. Za ovakav pristup potrebno je imati jasnu koncepciju segmentacije tržišta na kojem želimo konkurirati. Segmentacija je jedan od najboljih  načina kojim poduzeće može postići konkurentsku prednost.

plan prodajne akcije operativno planiranje

Naslov članka: Operativno planiranje
Autor: Jamina Očko, dipl.oec.
Izvor: Poslovni savjetnik br. 37,  str. 114-115.

Tagovi: , , , ,


O autoru

Osnivač i urednik Ekonomskog portala te osnivač udruge Zebrica specijalizirane za pripremu i izradu projekata, internet marketing te edukacije za privatni i javni sektor.Svi članci ovog autoraPovratak na vrh ↑
  • ekonomski rjecnik