Financije

Objavljeno 26/04/2014 | by ePortal | Vrijeme čitanja: 2 minutes

Cost cutting – reduciranje troškova radi stvaranja nove vrijednosti

U vrijeme recesije kada su ograničene aktivnosti poslovnih subjekata, od osobite je važnosti za opstanak na tržištu da poduzeće smanji troškove. Kontroliranje troškova u normalnim uvjetima važno je zbog veće profitabilnosti, dok je ono u vrijeme gospodarskoga pada neophodno zbog očuvanja cjelokupnog poslovanja.

Ekonomija stavlja naglasak na ekonomičnost i efikasnost u proizvodnom procesu pri tome navodeći da su resursi oskudni i da je svako rasipanje štetno za poslovanje. Opće je poznato da će poduzeće velikim prihodima i malim rashodima ostvariti najveću dobit. Prihodi u svojoj suštini uvelike ovise o makroekonomskim elementima i stanju na tržištu i njih je znatno teže kontrolirati.

Na troškove, poduzeće može utjecati u znatnijoj mjeri, a taj proces nazivamo upravljanje troškovima. Mjere smanjenja troškova mogu uključivati​​ otpuštanje zaposlenih, smanjenje plaća zaposlenika, smanjenje broja ljudi u manjem uredu, smanjenje mjesečnih računa, mijenjanje sati rada i restrukturiranje duga.

U kriznim vremenima, budući da su plaće i nadnice veliki trošak, mnoge tvrtke gledaju na otkaze kao mjeru rezanja troškova. No, zapravo postoje mnogi troškovi povezani s otpuštanjem ljudi, uključujući i otpremnine, naknade za nezaposlene, troškovi ponovnog zapošljavanja, tužbe za nezakonit otkaz, spuštanje morala i troškove za ono što su otpušteni radnici radili ili za prekovremeni rad preostalih radnika. Dakle, poduzeće bi trebalo pri rezanju troškova voditi računa o svim oblicima troškova kako onih fiksnih i varijabilnih koji su mjerljivi, tako i o opurtunitetnim troškovima, odnosno troškovima propuštenih prilika.

Troškove je potrebno rezati onda kada kroz upravljanje troškova uvidimo da su nam troškovi postali preveliki. Smanjenje troškova provodi se kroz strategiju koju tvrtka odabere. Ovisno o tvrtci, usluzi ili proizvodu, strategija može varirati. Dizajn i provedbu sveobuhvatne strategije za smanjenje troškova treba usredotočiti na tri ključna elementa: smanjenje ukupnih operativnih troškova, unapređenje upravljanja komunalnim ugovorima i odnosima te smanjenje viškova općenito unutar svih odjela u tvrtci.

  • Strategija smanjenja ukupnih operativnih troškova provodi se u operativnom dijelu poslovanja i u najvećem se dijelu tiče operativnog managementa i smanjenja hijerarhijskih razina odlučivanja. Na taj se način ubrzava protok informacija što u konačnici znači efikasnije i brže poslovanje s jedne strane, ali i punu angažiranost i preuzimanje odgovornosti za odluke preostalih zaposlenika.
  • Strategija unapređenja upravljanja komunalnim ugovorima odnosi se na kontroliranje fiksnih troškova poduzeća. Komunalni ugovori su višegodišnji ugovori pa ne prate svojim elementima promjene koje nastaju na tržištu. Poželjno je stoga analizom utvrditi štetne ugovore za poduzeće i novim pregovorima unaprijediti ili zamijeniti postojeće.
  • Strategija smanjenja viškova unutar svih odjela u tvrtci najkompleksnija je i potpuna. Ona se odnosi na sustavno i odgovorno upravljanje troškovima u svim segmentima  poslovanja. Podrazumijeva kontroliranje kako režijskih troškova tako i tekućih troškova poslovanja. Ova se strategija provodi pravilnicima, poslovnom klimom i edukacijom zaposlenika o važnosti racionalnog korištenja resursa.

Mjere smanjenja troškova u teškim ekonomskim razdobljima, iako nisu popularne, često puta će održati rad tvrtke. Poduzeće će smanjenjem troškova na ovaj način „preživjeti“ vrijeme krize, a nakon krize zaposlenici će usvojenim navikama odgovornog gospodarenja troškovima i ne rasipanjem stvoriti dodatnu vrijednost.

Autor teksta: Danijela Janković
Foto: www.moneymarketing.co.uk/fc-sees-profit-rise-on-cost-cutting-drive

Tagovi: , , , , , ,


O autoruComments are closed.

Povratak na vrh ↑
  • ekonomski rjecnik