Management no image

Objavljeno 12/02/2010 | by ePortal | Vrijeme čitanja: 3 minutes

Inovacije i održiva rješenja nastaju iz razgovora svih sa znanjem i iskustvom

Metoda Art of Hosting uključuje zaposlenike u ranim fazama razvoja novog rješenja, pokretanja projekta, promjena ili nekog drugog poslovnog konteksta. Njihovim sudjelovanjem filtriraju se ideje, a menadžment lakše odlučuje i ima snažniju potporu.

Obraćanja menadžmenta zaposlenima, najčešće pri većim promjenama u kompaniji, gotovo u pravilu završe obostranim nerazumijevanjem i nezadovoljstvom. Zaključak je menadžmenta najčešće kako su zaposlenici inertni i nespremni za nove izazove i promjene, a zaposlenika da menadžment ne razumije njihove potrebe i da se na njima vježbaju neka tuđa rješenja. Vjerojatno u tom trenutku i jedni i drugi imaju pravo. Zato što se prečesto rješenja donose ‘gore’, a akcija očekuje ‘dolje’. Ali organizacija, kompanija, društvena zajednica nije auto u koji samo gurnete ključ, okrenete ga i sve proradi. Organizacije su mnogo sličnije prirodi nego mehanici. Priroda uzima u obzir tijekom rasta nekog organizama cijeli sustav – i količinu vode koja ga zalijeva, ali i količinu sunca na pojedinim granama nekog drveta, snagu pojedine grane i njezine mogućnosti u okolini te posvećuje posebnu pozornost cirkuliranju energije kroz svaki i najmanji dio organizma. I zato je svako drvo toliko jedinstveno i različito od drugih.

Izazovi današnjeg vremena upravo pozivaju na uključenost, kolektivnu inteligenciju i zajedničko stvaranje. Ne postoje gotova održiva rješenja koja danas tražimo u poslovnom svijetu, jedino ih možemo stvoriti, uz povezanost i posvećenost svih uključenih sudionika. Postoje načini rada koji omogućuju da se na sastanku ili u nekom drugom kontekstu zajedničkog rada sretnu naša ljudskost i jedinstvena svrha našeg zajedničkog djelovanja, a ne stroja.

Primjena Art of Hostinga
Što organizacije dobivaju
Nove mogućnosti
Povezanost – skup odnosa među ljudima (kolegama, suradnicima, interesnim skupinama…)
Energiju
Nove poglede
Perspektivu
– Osjećaj povezivanja i uklapanja u širu sliku
Osnaživanje – ljudi djeluju na razinama na kojima se inače ne usude djelovati
Uključenost emocija

Participativno vodstvo

Za djelovanje u kompleksnom okruženju prisutnom svuda u svijetu i istinsko pozivanje i poticanje ljudi da preuzmu odgovornost potrebni su novi konverzacijski alati i drukčiji leadership. Umjesto iznošenja dogovorenih ciljeva i očekivanih rezultata na nekim višim instancama on se fokusira na razumijevanje i povezanost ljudi oko smisla, svrhe, potreba, načela i zajedničkih vrijednosti, a na osnovi kojih se onda jednostavno izvode i usklađuju poslovni ciljevi i željeni rezultati. Takav leadership uključuje ljude u ranim fazama razvoja novog rješenja, pokretanja projekta, potrebnih promjena ili nekog drugog poslovnog konteksta i daje im priliku da tijekom razgovora, u kojem se cijeni svako mišljenje i svaki doprinos, prokomentiraju, dogovore se i jasno uobliče smisao, svrhu i potrebe od kojih sve počinje. Uključenošću onih koji žele i mogu pridonijeti znanjem, vještinama i iskustvom daje im se prilika da prvo iznesu sve mogućnosti, prijedloge, ideje, brige i strahove, ako postoje, pa da tek onda naprave izbor, donesu odluku i definiraju potrebne akcije i mjere provođenja. Na takav način djelatnici neće osjećati da im menadžment servira gotova rješenja koja nemaju ‘veze sa stvarnim životom’. Takav leadership u suvremenom poslovnom svijetu naziva se ‘participativan leadership’ ili ‘participativno vodstvo’.

Okupljanje znanja i iskustva

Pod kapom tog općeg naziva participativnog vodstva postoji pristup poznat kao Art of hosting conversation that matter – Umijeće vođenja putem ključnih razgovora. Art of Hosting temelji se na spoznaji o golemom ljudskom znanju i brojnim mogućnostima njegove primjene. Te mogućnosti ne može obuhvatiti jedan čovjek, pa ni nekoliko njih, jer što ih više sudjeluje, to se i spoznaje više šire. Stoga je Art of Hosting leadership u kojem smo spremni privremeno odustati od kontrole radi razmjene za kreativnost, inicijativu, inovativnost, poticajnu suradnju i održiva rješenja. Pod izrazom ‘hosting’ podrazumijevamo skup metoda i praksi za facilitiranje ljudi, timova ili grupa svih veličina, koje povezuju sljedeća načela: porast kolektivne inteligencije i znanja, istraživanje različitih perspektiva i mogućnosti, aktivno sudjelovanje i posvećenost, preobražavanje. Pod istim nazivom diljem svijeta održavaju se i treninzi ili, bolje rečeno, vježbališta potrebnih vještina i znanja. Zapravo je osnovna bit prakse Art of Hosting voditi se svrhom i potrebom koju primjećujemo. To znači uočiti i osjetiti što je potrebno te imati hrabrosti isto imenovati. Art of Hosting prikladan je za teme poput strateških razgovora, ispitivanja potreba, traženja novih mogućnosti i zajedničkih rješenja, rješavanja sukoba, razvoja inicijativa, pronalaženja i provođenja održivih rješenja…

Što je Chaordic

Art of Hosting praksa je različita od tradicionalnog načina rada koji je temeljen na racionalnom planiranju i pokušaju kontroliranja svakog detalja procesa. Umjesto toga primjenjuju se interaktivne metode uz potrebnu svjesnost o prostoru kaosa i reda, koja povezuje metode i omogućuje njihovu primjenu. U takvom prostoru potrebna je dovoljna količina kaosa za stvaranje novih mogućnosti i poticanje ideja te odgovarajuća količina reda kako bi se mogućnosti ostvarile i provele prema dogovorenim akcijama. Takav prostor između kaosa i reda naziva se ‘Chaordic’ – to je područje u kojem nastaju učenje, inovacije, održiva rješenja i pokreću se dugoročne promjene. Art of Hosting praksa zapravo ‘živi’ u području djelovanja Chaordica. Prve generacije praktičara sustava otkrile su načelo ‘dovesti cijeli sustav u jednu prostoriju’, tj. uključiti cjelokupni sustav u stvaranje vlastitih odgovora. Tako su otkrivene metodologije koje omogućuju stvaranje prostora (‘kontejnera’) u kojem različite perspektive vode do različitih spoznaja koje se povezuju i umrežavaju, pa se tako stvara kolektivna inteligencija. Neke od tih metodologija jesu Open Space Technology, World Cafe, Circle Practice, Appreciative Inquiry i druge. One omogućuju uključivanje gotovo neograničenog broja ljudi u razgovor.

Praksa Art of Hostinga omogućava rad s brojnim ljudi uz aktivno sudjelovanje svih prisutnih pa bi na takvom okupljanju, poput onoga s početka teksta, menadžment umjesto iznošenja ciljeva i gotovih akcijskih planova prvo otvorio važna pitanja kao što su: Kako vidimo svoju današnju situaciju i zašto treba nešto mijenjati? Što vidimo kao nove mogućnosti u promjenama? Koga trebamo uključiti kao nositelje određenih koraka ili članove projektnih timova? Što želimo postići zajedno i gdje bismo htjeli doći za sljedećih godinu-dvije primjenjujući maksimalno znanje, iskustvo i potencijal? Nakon otvorenog dijaloga o takvim pitanjima, uz primjenu odgovarajućih metoda, ne bi bilo teško dogovoriti potrebne smjernice i akcije provođenja, a okupljanje bi sigurno bilo potkrijepljeno osjećajima poštovanja, razumijevanja i potpore za zajednički poslovni uspjeh.

Liderpress.hr

Tagovi: , , ,


O autoruComments are closed.

Povratak na vrh ↑
  • ekonomski rjecnik