Kategorija: "sport" Tag

Sponzorstvo u sportu

27/04/2014 | Autor: Krešimir Herceg

Promocija je svaki oblik komunikacije čija je uloga informiranje, persuazija i osjećanje ljudi o proizvodima, uslugama, imageu, idejama ili društvenoj


Sport kao usluga

09/02/2014 | Autor: Krešimir Herceg

Razni autori koji su pisali o sportskom marketingu su došli do istog zaključka kako jedinstvene karakteristike sporta kao proizvoda zahtijevajuPovratak na vrh ↑
  • ekonomski rjecnik