Turizam promocija_kulturni_turizam

Objavljeno 07/11/2013 | by Jesenka Ricl | Vrijeme čitanja: 1 minute

Promocija i marketinška komunikacija u trans modernom kulturnom turizmu

Lokalne zajednice širom otvaraju vrata posjetiteljima. Nove spoznaje svjedoče o pojavi trans modernih putnika koji su svjesni posljedica globalnog ekonomskog razvoja na receptivna područja destinacijskog turizma. Kulturna baština je kroz promotivnu, turističku i znanstvenu eksploataciju postala dijelom ponude područja destinacijskog turizma.

Razvoj upravljanja kulturnih resursa i politika razvoja kulturnog turizma obuhvaćaju razumijevanje i korištenje kulturnog identiteta, kulturne raznolikosti i kulturne baštine. Implementacija optimalnog marketinškog pristupa i spoznaja u kulturnom turizmu omogućava efikasno upravljanje i očuvanje kulturne baštine.

Lokalne zajednice širom otvaraju vrata trans modernim putnicima u receptivna područja destinacijskog turizma.

U proteklo  je desetljeće,  širenjem različitih komunikacijskih kanala, kulturna raznolikost masovno prezentirana. Proces globalizacije je razvojem tehnologijskih inovacija odigrao ključnu ulogu u reverzibilnoj razmjeni informacija. Postao je učinkovito sredstvo koje ujedinjuje, ali i promiče kulturalnu raznolikost.

Tehnologijske inovacije - ključna uloga u razvoju

Tehnologijske inovacije – ključna uloga u razvoju

Kroz promociju i marketinšku komunikaciju razvijaju se različite strategije pomoću kojih se, putem komunikacijskih kanala, približavaju kulturne raznolikosti i identiteti žitelja udaljenih krajeva. Slično tome, razvija se i komunikacija sa potencijalnim putnicima i/ili korisnicima proizvoda i usluga kulturnog turizma. Trans moderno doba je uvjetovalo nov način prezentiranja ponude kroz naglašavanje kulturnog identiteta i specifičnosti po kojima se razlikuju međusobno.

Komunikacija željenog imagea predstavlja zahtjevan zadatak. Komunikacijsku strategiju treba oblikovati primjenom većeg broja medija istodobno i koordinirano, u cilju postizanja boljeg učinka. Komuniciranje željenih sadržaja mora biti konzistentno, podržano aktivnim sudjelovanjem svih zainteresiranih aktera (javnog, civilnog i privatnog sektora, kulturnih institucija i organizacija te poduzeća i drugih gospodarskih subjekata) u izgradnji i komunikaciji image-a zemlje, regije, lokaliteta, kulturnih institucija ili kulturnih manifestacija.

Razvoj kulturnih manifestacija u udaljenim regijama

Razvoj kulturnih manifestacija u udaljenim regijama

Internet  je u sektoru turističke industrije,  kao uostalom i svim drugim vrstama poslovanja, promijenio klasične metode i koncepte poslovanja. Koristi se kao komunikacijski, transakcijski i distribucijski kanal. Turistička industrija postaje vrlo zanimljiva kad je riječ o mogućnostima koje nudi e-marketing.

Nužno je uključivanje marketinškog pristupa i spoznaja da bi se ostvarilo efikasno upravljanje kulturnim turizmom uz očuvanje kulturne baštine, kreiranja jedinstvenog image destinacije i u konačnici zadovoljnog suvremenog turista koji svojim zadovoljstvom postaje promotor našeg proizvoda.

Autor:

Jesenka Ricl rođena je u Osijeku 09. listopada 1979. godine. Od 2002. godine se posvećuje konzervatorsko – restauratorskoj djelatnosti i  zaštiti kulturne baštine Republike Hrvatske upisom studija Akademije likovnih umjetnosti pri Sveučilištu u Zagrebu. Krajem 2007. godine stječe diplomu magistre restauriranja i konzerviranja umjetnina.

 U listopadu 2010. godine upisuje Poslijediplomski specijalistički studij “Marketing posebnih područja” pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Cjelinu studija zaokružuje završnim istraživačkim radom na temu “Turistička revitalizacija Slavonije – kulturološka destinacija bogata lokalitetima“. Krajem 2012. godine osniva “Hrvatsko društvo kulturnog turizma” – “CroCulTour” sa sjedištem u Osijeku. Temeljni ciljevi Društva jesu podupiranje nacionalne strategije razvoja kulturnog turizma Republike Hrvatske, odnosno zaštita, otkrivanje, sanacija, revitalizacija i popularizacija kulturnog blaga te kulturnog i nacionalnog identiteta Republike Hrvatske.

Tagovi: , , , , , , ,


O autoru

Predsjednica udruge CroCulTour - Društvo velikih ideja u segmentu kulture i turizma i njihovom međufunkcionalnom odnosu. Svi članci ovog autoraComments are closed.

Povratak na vrh ↑
  • ekonomski rjecnik