Edukacija business-people

Objavljeno 03/03/2010 | by ePortal | Vrijeme čitanja: 2 minutes

Ljudsko učenje: Coachingom do novih kvaliteta

Ne postoji znanost niti teorija koja bi mogla sveobuhvatno uključiti sve aktivnosti u području ljudskog učenja. Klasično formalno akademsko učenje nastoji naglasiti učenje kao mentalni proces, dok noviji proaktivni pristupi učenju kao što je coaching tvrde da pojedinci moraju biti sami aktivni u traženju znanja.

Coaching se može opisati kao novi način prijenosa znanja koje uobičajene metode formalne edukacije u poslovanju ne mogu prenijeti niti stvoriti, a zasnovan je na individualnom pristupu, gdje donositelj poslovne odluke sam dolazi do rješenja uz pomoć trenera – „Coach-a“. Praktična iskustva govore da se ovaj pristup koristi za poboljšanje učinkovitosti na radnom mjestu razvijajući nužno potrebna znanja, ponašanja, vještine i kompetencije kod izrazito nadarenih pojedinaca.

coaching-put-do-uspjeha

Kompetencije koje menadžer stječe stvaraju se pored formalnog obrazovanja i osposobljavanja jednako tako i u zoni neformalnog učenja. Interni Coach-evi unutar kompanija proširuju svoju ulogu s instruiranja na omogućavanje učenja i inovatorstvo te se sve više uključuju u dodatne zadatke kao što su razvoj ljudskih potencijala, profesionalno usmjeravanje i prijenos neformalnog znanja (engl. „coaching“), te procjenu kompetencija.

Danas, u modernom menadžmentu se traži iskorak od zajedničkih radionica i kolektivnog promišljanja, jer ako imamo konsenzus u gospodarskom poslovanju onda tu nema originalnosti, inovacije i konkurentnosti pošto se razvija prosječnost. Biti danas konkurentan na tržištu, znači prije svega biti različit od drugih i društvo treba osigurati preduvjete za jačanje te „individualnosti i originalnosti“, a isto tako podržavati razvoj nadarenih pojedinaca kroz nove pristupe i metode u procesu učenja.

Menadžeri i poslovni ljudi koji završe poslovne škole završetkom istih ostaju neispunjeni i prazni, navikli su na rast i umnažanje znanja, u dobrom su mentalnom treningu, a i horizont im je postao širi. No povratkom u svoje kompanije ne pronalaze istu organizacijsku dinamiku i intelektualno okruženje, osjećaju se „usamljeni“ i nemaju s kime voditi otvoren i iskren dijalog. „“Coaching“ – refleksivni dijalog „jedan na jedan“ je upravo ta podrška menadžerima – refleksivan i otvoren, povjerljiv dijalog koji se odvija u individualnom „settingu“ bez straha između Coach-a i klijenta koji radi na menadžerskoj poziciji u kompaniji. Coaching je interaktivna reflektivna snaga – iskren dijalog u kojem menadžeri nisu prepušteni sami sebi.

Coaching – pojmovno određenje i definicije

Pojam „coaching“ izveden je od engleske riječi „coach“ koja se u engleskom jeziku prvi put pojavljuje 1556. u značenju „kočija“. Pitanje je kakve veze ima „kočija“ s coachingom? Kao što u kočiji uz pomoć kočijaša stižemo do određenog cilja, tako i „Coach“ u procesu „coaching-a“ pomaže klijentu da brže ostvari postavljene ciljeve. Riječ „Coach“ dobiva 1885. dodatno značenje. U Engleskoj i Americi tako se naziva „instruktor“ koji daje poduku studentima. Šezdesetih godina prošlog stoljeća pojam „Coach“ pojavljuje se i u sportu. To je naziv za osobu koja mentalnom pripremom i psihološkim tehnikama pomaže sportašima u ostvarivanju sportskih rezultata. Sedamdesetih godina 20. stoljeća pojavljuje se u Americi „coaching“ kao metoda koja pomaže menadžerima u ostvarivanju vrhunskih rezultata.

Coaching“ je profesionalan i povjerljiv odnos, u kojem „Coach“ pomaže klijentu da koristeći vlastite potencijale ostvari određeni cilj, pomoć u rješavanju poslovnih izazova ili razvoj osobnih potencijala klijenta. Ova metoda koristi ispitivanje i osobno istraživanje kako bi se postigla jasnoća o situaciji ili stimulirala debata/dijalog te mogući horizont za rješavanje izazova ili postizanje postavljenih ciljeva.

„Coaching“ je umjetnost stvaranja konteksta razgovorom/dijalogom koji omogućuje prirodni tijek promjene klijenta. To je profesionalni, povjerljivi odnos između dvoje ljudi, koji se temelji na otvorenosti, iskrenosti i integritetu, a namjera mu je pomoći klijentu da na temelju vlastitih vrijednosti, ciljeva i ishoda, živi kongruentno i ispunjeno ( John Overdurf and Julie Silverthorn, Neuro-Energetics ).

eBizMags.com

Tagovi: , , , , , ,


O autoruPovratak na vrh ↑
  • ekonomski rjecnik