Karijera kako-osnovati-udrugu

Objavljeno 27/06/2013 | by ePortal | Vrijeme čitanja: 3 minutes

Kako osnovati udrugu

Osnivanje udruga se propisuje Zakonom o udrugama. Njime se uređuje osnivanje, registracija, pravni položaj i prestanak rada neke udruge. Treba napomenuti kako se ovaj zakon ne odnosi na sindikate, vjerske zajednice, udruge poslodavaca ili političke stranke. Pravila o osnivanju udruga se propisuju Zakonom o udrugama.

Udruga je pojam kojim se definira slobodno i dobrovoljno udruživanje pravnih ili fizičkih osoba koje se zauzimaju za zaštitu jednakih interesa. Oni mogu biti zaštita ljudskih prava i sloboda, ekološkog, humanitarnog, kulturnog, prosvjetnog, socijalnog, tehničkog, znanstvenog i ostalih karaktera.

Udruga mora voditi popis svojih članova, a udruzi mogu pristupiti sve fizičke ili pravne osobe. One fizičke osobe koje bez poslovne sposobnosti ili sa ograničenom poslovnom sposobnosti, mogu biti članovi udruge, ali ne mogu imati prava odlučivanja.

Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača, a udruga mora imati svoj statut. Statut donosi skupština udruge, a mora sadržavati naziv i sjedište, zastupanje, ciljeve, djelatnosti, članstvo, definirano područje djelovanja, imovinu, rješavanje sporova, stegovnoj odgovornosti i drugim pitanjima koja su značajna za udrugu.

Udruga, Foto: Dmitriy Shironosov/Shutterstock

Naziv udruge mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, može sadržavati neke strane riječi ako su uobičajne u hrvatskom jeziku. Ukoliko statut to predvidi, u registu udruga se naziv može prevesti na jedan ili više stranih jezika. Skraćeni se naziv udruge također upisuje u registar.

Kako biste upisali svoju udrugu u registar udruga treba se podnijeti zahtjev za upis u registar. On mora sadržavati: zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupine, statut, popis osnivača, imena zastupnika, izvod iz sudskog registra (za pravne osobe osnivače), suglasnost nadležnog tijela i preslike osobnih iskaznica osnivača i zastupnika. Zahtjev za upis u registar podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge.

Ured državne uprave mora donijeti riješenje o zahtjevu u roku od 30 dana, ukoliko se ne donese dan nakon isteka roka smatrat će se da je udruga upisana u registar.

Kratki vodič za osnivanje udruge – Koraci u osnivanju

 • Korak 1. Izbor imena i izrada statuta
 • Korak 2. Osnivačka skupština i predaja dokumentacije za upis u registar
 • Korak 3. Izrada pečata i dobivanje matičnog broja
 • Korak 4. Otvaranje računa i slanje obrasca RNO-P
 • Korak 5. Izbor računovođe

Najčešća pitanja – FAQ

Izbor imena i izrada statuta

Prilikom izbora imena potrebno je provjeriti postoji li udruga sa istim nazivom. Provjeru možete obaviti na portalu Uprava.hr. Nakon što ste izabrali naziv udruge potrebno je izraditi statut. Statut predstavlja temeljni opći akt udruge.

Obvezni podaci u statutu su:

 • – naziv i sjedište udruge,
 • – zastupanje udruge,
 • – ciljevi,
 • – djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • – članstvo te prava i obveze članova,
 • – tijela udruge, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata,
 • – prestanak postojanja udruge.

Statut je najčešće isti ili sličan statutima drugih udruga, najčešća razlika je u ciljevima i djelatnostima.

Statut udruge:

Osnivačka skupština i predaja dokumentacije za upis u registar

Nakon izrade statuta organizira se osnivačka skupština nakon čega slijedi registracija udruge u nadležnom tijelu Državne uprave.

Potrebna dokumentacija za registraciju:

 • zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine,
 • odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga,
 • statut (2 primjerka),
 • popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje,
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu – osnivača udruge,
 • suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela državne uprave za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge,
 • preslika osobne iskaznice osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje
 • 70 kn taksenih maraka

Sva dokumentacija mora biti ovjerena od strane osobe za zastupanje, najčešće predsjednika.

Ogledni primjerci dokumentacije:

 • Odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga
 • Zapisnik o radu osnivačke skupštine
 • Odluka o imenovanju tijela udruge
 • Odluka o usvajanju statute
 • Odluka o osnivanju udruge
 • Odluka o zastupanju udruge
 • Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge

Pripremljenu dokumentaciju potrebno je predati na šalteru za zaprimanje prijava za upis u registar udruga.

Podatke o uredu državne uprave možete pogledati na portalu Uprava.hr. U roku od 30 dana trebali bi dobiti rješenje o upisu udruge u Registar udruga. Ukoliko nešto nije u redu napisano ili određeni dokument nedostaje, osoba nadležna za vaš predmet će vas kontaktirati.  Uz rješenje o upisu dobiti ćete ovjereni primjerak statuta i OIB broj. Nakon što ste primili rješenje o upisu kopirajte ga u više primjeraka.

Izrada pečata i dobivanje matičnog broja

Za izradu pečata potrebna Vam je preslika rješenja o upisu u registar udruga i preslika stranice statuta gdje stoji opis pečata. Cijena pečata je između 150 i 250 kn.

Nakon što ste izradili pečat potrebno je poslati zahtjev Državnom zavodu za statistiku. Svaka pravna osoba se mora prijaviti Državnom zavodu za statistiku zbog određivanja matičnog broja prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u roku od 15 dana od primitka rješenja o upisu u registar. Zahtjev možete skinuti ovdje (tiskanica RPS-1).

Zahtjevu za određivanje matičnog broja prilaže se:

 • kopija rješenja o upisu u registar i
 • kopija uplate pristojbe u iznosu 55,00 kn (Potrebni podaci: Naziv primatelja / Državni proračun RH, Žiro-račun / 1001005-1863000160 Model /64 Poziv na broj / 7129-6099-3, Iznos / 55,00, Opis plaćanja / upis u registar poslovnih subjekata)

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom potrebno je poslati preporučeno na adresu:

Državni zavod za statistiku
Registar poslovnih subjekata
Branimirova 19
10000 Zagreb

Otvaranje poslovnog računa i slanje obrasca RNO-P

Nakon što ste dobili matični broj od Zavoda za statistiku možete otvoriti poslovni račun. Žiro račun otvorite u banci prema vlastitom nahođenju.

Ukoliko planirate imati više transakcija tijekom mjeseca preporuka je uzeti Internet bankarstvo jer će vam uštedjeti puno vremena. Sve udruge dužne su Ministarstvu financija dostaviti ispunjen i ovjeren obrazac RNO-P. Obrazac RNO-P možete skinuti na internetskoj stranici Ministarstva financija.

Vođenje knjiga – računovodstvo

Od 1.1.2009.g. sve novoosnovane udruge bez obzira na visinu prihoda dužne su voditi dvojno knjigovodstvo i predavati financijska izvješća Državnom uredu za reviziju najmanje prve 3 godine djelovanja. Stoga je potrebno odabrati računovodstveni servis ili osobu koja vam može voditi računovodstvo.

Dijalog.hr/Profitiraj.hr
mojbiz.com/jeste-li-razmisljali-o-udruzi-kratki-vodic-za-osnivanje-udruge.html

Tagovi: , , , , , , ,


O autoruComments are closed.

Povratak na vrh ↑
 • ekonomski rjecnik