Financije Cash pooling

Objavljeno 16/07/2013 | by Ana Miletić | Vrijeme čitanja: 2 minutes

Cash pooling – ujedinjavanje novčanih sredstava na računima poduzeća

Sustav „Cash pooling˝ koristi se za obračunsko ujedinjavanje novčanih sredstava na računima poduzeća, odnosno za konsolidiranje viškova  i manjkova na računima više poduzeća unutar jedne grupe. Poduzeća majke i njihova poduzeća kćeri upravljaju svojim novčanim sredstvima najčešće na ovaj način.

Elektroničko bankarstvo ovaj sustav upravljanja novcem čini jednostavnijim za korisnike, posebice zbog mogućih konverzija u određenu zajedničku valutu. Uz sustav „cash pooling˝, postoji i sustav „netiranja˝, koji se odnosi na proces namire postojećih obveza i potraživanja između poduzeća unutar grupe na mjesečnoj bazi. Poduzeće majka ima uvid u sve kupnje i prodaje roba i usluga poduzeća unutar grupe.

Kroz proces globalizacije i otvaranja novih tržišta, dolazi do spajanja društava na internim i prekograničnim tržištima. Međunarodne tvrtke pokušavaju smanjiti svoje troškove i povećati svoje prihode. Pripajanjem manjih poduzeća (poduzeća kćeri)  u drugim zemljama, matična tvrtka upravlja likvidnošću kroz veći broj računa u različitim valutama, bankama i zemljama.

Cash pooling – centralizirano upravljanje likvidnošću

Upravljanje likvidnošću na razini grupe vrlo je složeno, ali i skuplje, pa su banke svojim klijentima ponudile usluge centraliziranog upravljanja likvidnošću na prekograničnoj razini, odnosno „ cash pooling˝.

Omogućeno je ujedinjavanje pozitivnih i negativnih salda na računima povezanih poduzeća , a viškovi i manjkovi se prelijevaju. Primarni cilj svakog novčanog ujedinjavanja je bolje upravljanje sredstvima i korištenje viška sredstava svih poduzeća u grupi kako bi se umanjio vanjski dug i povećala likvidnost svih članova unutar grupe uz jednostavniju administraciju i manje bankarske troškove.

Cash pooling je dobra varijanta za velike holding kompanije kod kojih je kompanija majka u inozemstvu. Osim ujedinjavanja svih računa neke grupe koja posluje u jednoj zemlji, „cash pooling˝ se primjenjuje na razini velikih grupa, multinacionalnih kompanija, koje djeluju u više zemalja. Objedinjavanje računa više kompanija iste grupe na razini više zemalja moguće je provesti pomoću banke, gdje svaka tvrtka iz grupe zadržava svoju lokalnu banku, koja vrši prijenos raspoloživih sredstava na centralni račun grupe u zajedničku banku.

Postoji i slučaj kod kojeg sve tvrtke iz grupe imaju račune u istoj poslovnoj banci koja obavlja sve usluge. Svi računi svih poduzeća unutar iste grupe su kod iste banke. Ovaj način cash pooling – a nosi i određeni rizik – ovisnost o jednoj banci i izloženost riziku poslovanja s jednom bankom.

Razlozi za uvođenje „cash pooling – a˝:

  • Optimalna raspodjela unutarnjih likvidnih sredstava i maksimalno smanjenje vanjske zaduženosti;
  • Smanjenje troškova financiranja na razini grupe;
  • Poboljšanje povrata ulaganja zbog ekonomije razmjera;
  • Pojednostavljeno upravljanje likvidnošću;
  • Smanjenje inozemnog bankarskog troška zbog centralizacije;
  • Optimizacija toka novca zbog koordinacije ciklusa financiranja.

Ipak, cash pooling mijenja tradicionalni način upravljanja financijama i likvidnošću u velikim grupama te osigurava bolju kontrolu novčanih sredstava na razini cijele grupe te se na taj način ostvaruju znatne uštede. Na razini multinacionalnih kompanija procjenjuje se da su uštede zbog objedinjavanja upravljanja novčanim sredstvima velike, odnosno da su troškovi financijskih usluga niži. Ovakav način vođenja financija svakako je najpovoljniji jer omogućava jednostavnije poslovanje, manje troškove te veću transparentnost.

Tablica 1. SWOT analiza Cash poolinga

Unutar kompanije

Snage

Slabosti

Izvan kompanije

Prilike

1.

Učinkovit transfer novca na dnevnoj bazi

Limitiran broj banaka koje nude uslugu ˝cash pooling – a˝

2.

Manja administracija

Zahtjevi  za sustav unutarnje kontrole

3.

Korištenje unutarnje likvidnosti za svaku konvertibilnu valutu

Ovisno o veličini kompanije – potreba za bolje educiranim osobljem

4.

Izbjegavanje tereta vanjske kamatne stope

Prijetnje

5.

Omogućen transfer kapitala, ali u nekim zemljama uz visoka porezna opterećenja

Kamatna stopa – neke zemlje zabranjuju odbitak kamatnih troškova

6.

Potrebno unaprijediti postojeći IT sustav – novi IT alati

Rizik odgovornosti

7.

U nekim zemljama transfer novca nije moguć zbog specifičnih zabrana

Izvor: http://www.treasury-consulting.ch/e/cashpooling.htm

Tagovi: , , , , , , ,


O autoru

mag. oec. (financijski menadžment) - radno iskustvo: Bilfinger Đuro Đaković Montaža d.o.o. - financijski kontrolingComments are closed.

Povratak na vrh ↑
  • ekonomski rjecnik