Upravljanje biznisom no image

Objavljeno 16/02/2010 | by ePortal | Vrijeme čitanja: 2 minutes

Analiza potencijala kao suvremeni instrument istraživanja poslovanja

Potencijal predstavlja sposobnost za učinak koji još nije učinak i povećava stupanj djelovanja mjera bez dodatne energije. Potencijali predstavljaju ključnu veličinu u sustavu upravljanja, pri čemu se velika pozornost pridaje i predupravljačkim veličinama, te se govori o različitim pokazateljima koji se koriste za upravljanje poduzećem i njegovim poslovanjem.

U uvjetima stabilnog okruženja bila je dovoljna orijentacija istraživanja i poslovanja poduzeća na učinak, dok je danas u turbulentnim uvjetima poslovanja, potrebna orijentacija na analizu potencijala kao suvremeni instrument istraživanja poslovanja poduzeća i sustava ranog upozorenja. Analiza potencijala može se provoditi jednokratno, no kao sustav ranog otkrivanja mora se provoditi periodično jer institucionalizacija takvog dijagnostičkog sustava s tvrdim i mekim indikatorima, u vremenskom nizu i eksternoj usporedbi, otvara nove mogućnosti u strateškom ranom spoznavanju slabih signala.

Činitelji uspjeha poduzeća

Najjednostavniji način primjene analize potencijala uključuje raščlanjivanje i promatranje četiri strateška i operativna činitelja uspjeha poduzeća:

  • adaptacija,
  • motivacija,
  • komunikacija,
  • funkcija

Adaptacija podrazumijeva prilagođavanje na unutarnje i vanjske promjene u užem i širem okruženju, te samom poduzeću i predstavlja bitan operativni i strateški činitelj uspjeha. Motivacija, komunikacija i funkcija su također ključni činitelji uspjeha, te se analizom potencijala nastoji doći do spoznaje o potencijalnim jakim i slabim stranama tih činitelja uspjeha.

Analize

Analiza potencijala podrazumijeva analizu snaga i slabosti poduzeća, te analizu prilika i opasnosti iz okruženja. U istraživanju snaga i slabosti prosuđivanje se dijeli, s jedne strane, na marketing mix činitelje, koji uključuju proizvod, cijene i uvjete, promociju i unapređenje prodaje, koncepciju i kanale prodaje, te s druge strane, na činitelje poduzeća.

Istraživanje činitelja poduzeća odnosi se na potencijale prodaje, proizvodnje, managementa, organizacije, razvoja, financija i rentabilnosti. U sklopu analize okruženja pažnja se posvećuje analizi tržišta koje obuhvaća tržište nabave i prodaje, branšu i konkurenciju.

Kako je nemoguće sustavno prikupljati sve informacije, nameće se zaključak o prikupljanju i obradi samo onih informacija koje su relevantne za poslovanje poduzeća. Drugi segment analize okruženja, koji se obično provodi i prije same analize unutarnje zone okruženja, treba ocijeniti buduće razvojne smjernice općih gospodarskih uvjeta, tehnologije i ekologije. Pojedine ocjene u sklopu istraživanja marketing mixa činitelja i činitelja poduzeća vrednuju se kao snaga, neutralno ili slabost poduzeća. Pri analizi tržišta, gospodarskog razvoja, tehnologije i ekologije, iskazuju se sudovi kao prilika, neutralno ili opasnost.

Način provođenja analize potencijala sučeljavanjem prilika i opasnosti šireg i užeg okruženja, te snaga i slabosti poduzeća, kreativni je proces kojim se mogu otkriti rani signali poslovne krize. Ukoliko prilika iz poduzeća nailazi na snagu, to je zasigurno šansa za razvoj poslovanja poduzeća. No, u suprotnom slučaju, ako promjena okruženja ili opasnost nailazi na slabost poduzeća, radi se o (potencijalnom) riziku koji može utjecati na dugoročni opstanak poduzeća.

Kao zaključak analiziranja poslovanja i potencijala poduzeća, uzimajući u obzir cjelovit analitičko-dijagnostički model za prikazivanje rezultata, rabi se proširena SWOT matrica. Dinamičko sučeljavanje dobivenih rezultata analize internih i eksternih činitelja otkriva šanse i rizike sadašnjeg i budućeg poslovanja poduzeća. Zbog takvih rezultata, analiza potencijala se može koristiti kao sustav ranog otkrivanja poslovne krize.

eBizMags.com

Tagovi: , , ,


O autoruComments are closed.

Povratak na vrh ↑
  • ekonomski rjecnik