Upravljanje biznisom Motivacija zaposlenika

Objavljeno 22/07/2013 | by ePortal | Vrijeme čitanja: 2 minutes

Motivacija zaposlenika u suvremenoj ekonomiji

Motivacija u suvremenoj ekonomiji ima sve istraženiji značaj, uspješno poslovanje i profitabilnost neposredni su odraz visoke radne motivacije, a moderni menadžeri moraju savladati vještine pomoću kojih će motivirati svoje zaposlenike.

Svaki menadžer ima različite načine kako motivira svoje zaposlenike. Naravno, krajnji cilj svakog menadžera je stvoriti uspješnu tehniku kako motivirati svakog pojedinog zaposlenika. Najveći problem koji se javlja kada je u pitanju motivacija različitost je zaposlenika, odnosno individualizam motivacije. Svaki radnik zahtijeva zaseban i poseban pristup u postizanju više razine motivacije.

Dakle, menadžer ne može koristiti istu motivacijsku tehniku za sve zaposlenike, samim time mora znati koristiti i primjeniti različite tehnike.

Motivacijske tehnike čija se primjena savjetuje menadžerima su:

  • materijalne kompenzacije,
  • participacija,
  • kvaliteta radne sredine,
  • obogaćivanje posla.

Novac kao motivator

Uloga materijalnih nagrada je bitna u smislu egzistencijalnih potreba jer pruža zaposlenicima osiguravanje minimalnih egzistencijalnih uvjeta. Novac kao sredstvo za motivaciju uglavnom djeluje u slučaju potrebe za kratkoročnim povećanjem motivacije.

Participacija u donošenju odluka (odlučivanju) značajan je motivator jer predstavlja ujedno i sredstvo priznanja. Konzultiranje suradnika o događajima, koji se tiču njih i koji utječu na njih, izazivaju povećanu motiviranost. Suradnici u pravilu žele znati što se događa u njihovom okruženju i žele znati pozadinu problema. Ovdje je bitno naglasiti pojam emocionalne inteligencije jer menadžer u pravilu radi sa puno radnika koji imaju različite aspiracije, osobnosti i mogućnosti.

Emocionalna inteligencija

Emocionalna inteligencija // Izvor: talentsmart.com

Kvaliteta radne sredine obuhvaća sustavan pristup dizajnu posla i obećavajući napredak u širokom području obogaćivanja posla, a sve u svrhu sustavnog podizanja razine motivacije. Obogaćivanjem posla nastoji se radno mjesto učiniti izazovnijim i odgovornijim, a radniku se omogućuje postizanje priznanja za svoj rad i napor.

Materijalna odnosno financijska kompenzacija je sastavljena od različitih oblika motiviranja koja su usmjerena na osiguranje i poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih i financijskih kompenzacija za rad. Tri su temeljne vrste financijskih kompenzacija koje treba primjenjivati:

  • izravni financijski dobici koje pojedinac dobiva u novcu,
  • neizravni materijalni dobici koji doprinose podizanju materijalnog standarda zaposlenika, a koje ne dobivaju u plaći i u novcu,
  • nematerijalni poticaji za rad.

Promotri li se klasifikacija materijalnih kompenzacija s aspekta poduzeća, tada se može vidjeti da se materijalne nagrade vezuju uz organizacijsku razinu i distribuiraju se na temelju organizacijskih programa ili politike i uspješnosti u postizanju ciljeva.

Kvalitetniji pristup radu

U suvremenoj ekonomiji samo će onaj menadžer koji je u stanju motivirati svoje zaposlenike voditi svoje poduzeće i zaposlenike prema uspjehu jer samo motivirani zaposlenici i zaposlenici koji poštuju svog menadžera ostvarivat će veće i bolje poslovne rezultate. Motivacija je neophodna za kvalitetan pristup radu u organizaciji i najveći poticaj za kvalitetan rad zaposlenika.

Motivacija zaposlenika je ključni faktor uspjeha poduzeća. Kompenzacije kao sredstvo motivacije su najčešći način povećavanja radne koncentracije i radne aktivnosti. Međutim, novac kao najuobičajeniji oblik kompenzacije ima efekte na motivaciju samo do određene granice. Efikasan menadžer mora naći granicu maksimalnog iskorištenja novca kao sredstva motivacije.

Istraživanje je dokazalo pozitivnim hipotezu da se na proces motivacije zaposlenika može značajno utjecati izvana (od strane menadžera, putem ekonomske politike organizacije) što implicira zaključak da menadžer ima značajan utjecaj, ali i odgovornost, kada su u pitanju radna koncentracija, radna aktivnost i radna uspješnost njegovih radnika.

Autor: dr. sc. Željko Požega

Tagovi: , , ,


O autoruPovratak na vrh ↑
  • ekonomski rjecnik