Financije Faktoring otkup potraživanja

Objavljeno 26/07/2013 | by Tin Horvatin | Vrijeme čitanja: 2 minutes

Faktoring – kako nelikvidnu aktivu tvrtke pretvoriti u likvidnu

Tvrtke koje imaju problem s naplatom svojih potraživanja koja prelaze ugovorene rokove i time donose u pitanje likvidnost samog poduzeća rješenje svojih problema sve češće pronalaze u angažiranju faktoring društava. Uloga istih je u tome da se nelikvidna aktiva tvrtke pretvara u likvidnu. Faktoring omogućuje da sredstva brže cirkuliraju te doprinosi likvidnosti i solventnosti realne ekonomije.

Trenutno je u Hrvatskoj registirano 15 faktoring društva koja su 2012. godine otkupila faktura u vrijednosti nešto većoj od 6 milijuna kuna, dok je njihova dobit iznosila oko 300 tisuća kuna. Osnivanje društva nije regulirano posebnim propisima te ne postoje specifične direktive niti uredbe EU koje reguliraju poslovanje faktoring društva.

Suvremeni faktoring je prilagodiva usluga, koju mogu koristiti poduzeća svih veličina iz gotovo svih područja gospodarstva uz odgovarajuće prilagodbe. Posebno je primjeren za mala i srednje velika poduzeća, koja pomoću faktoringa financiraju rast opsega poslovanja i otklanjaju rizik nenaplate. Jednako tako je nezaobilazan za poduzeća, bez obzira na veličinu, koja zapadnu u poteškoće s likvidnošću zbog odobravanja dobavljačkih posudbi…

Kako funkcionira faktoring

Faktoring je financijski posao u kojem se kupuju potraživanja za prodanu robu ili izvršenu uslugu prije dospijeća za naplatu. Društvo otkupljuje kratkoročna potraživanja koja imate od vaših kupaca – dužnika, i to ona koja s rokom dospijeća plaćanja do 180 dana. Prodavatelj fakure se obvezuje ugovorom platiti faktoring društvu faktoring naknadu i kamatu.

Financiranje se provodi na način da se odmah isplati 70 do 90{c4d6e6a08105b10feea0f1f673425092f18933e5ed858f455b7b10a977c435a1} vrijednosti fakture (avans) na račun prodavatelja fakture (umanjeno za naknadu). Preostalih 10 do 30 {c4d6e6a08105b10feea0f1f673425092f18933e5ed858f455b7b10a977c435a1} vrijedenosti doznačuje se nakon dospijeća, odnosno nakon izmirenja obveza od dužnika (umanjeno za naknadu).

Faktoring kao oblik kratkoročnog financiranja je pogodan za sve subjekte koji ne mogu ili ne žele sredstva prikupiti na klasičan način. Pogodan je i za izvoznike jer ih oslobađa rizika boniteta kupca, rizika neplaćanja i političkih rizika.

Primjer funkcioniranja faktoringa

1. tvrtka A (klijent) proda robu ili uslugu tvrtki B (kupac) u vrijednosti od, primjerice, 50.000 kuna s odgodom plaćanja 90 dana.
2. budući da tvrtki A treba novac prije isteka roka od 90 dana, ona sklapa ugovor o ustupanju navedenog potraživanja s faktorom
3. nakon sklapanja ugovora faktor isplaćuje tvrtki A vrijednost potraživanja umanjeno za troškove faktoringa (50.000 kuna – troškovi faktoringa)
4. nakon 90 dana kupac (tvrtka B) isplaćuje 50.000 kuna faktoru

Izvor: Adriatic Zagreb d.o.o. – društvo za faktoring 

>> UGOVOR o faktoringu

Primjena faktoring u Hrvatskoj

Primjena faktoring u Hrvatskoj

Prednosti

Prednosti faktoringa se očituju u

  • poboljšanju likvidnosti
  • bržem pristupu radnom kapitalu
  • smanjenju rizika danjeg poslovanja
  • smanjenju operativnih troškova
  • povećanju rentabilnosti te
  • većoj konkurentnosti na tržištu.

Ulazak u suradnju s faktoring društvom nije isplativo malim tvrtkama, samim time i takva društva izbjegavaju male klijente jer u odabiru poslova gledaju solventnost klijenta te preferiraju klijente s većim poslovima (s odgodom plaćanja od 30 do 180 dana).

Istraživanje o faktoringu

Znate li što podrazumjeva pojam “faktoring”?
NE – 67,2{c4d6e6a08105b10feea0f1f673425092f18933e5ed858f455b7b10a977c435a1}  |  DA – 18,6{c4d6e6a08105b10feea0f1f673425092f18933e5ed858f455b7b10a977c435a1}  |  Nisam siguran – 14,1{c4d6e6a08105b10feea0f1f673425092f18933e5ed858f455b7b10a977c435a1}

Na koji način se informirate o faktoringu?
Putem medija – 52,0{c4d6e6a08105b10feea0f1f673425092f18933e5ed858f455b7b10a977c435a1}  |  Na poslu i edukativnim seminarima – 40,0{c4d6e6a08105b10feea0f1f673425092f18933e5ed858f455b7b10a977c435a1}  |  Preko prijatelja i poznanika – 16,0{c4d6e6a08105b10feea0f1f673425092f18933e5ed858f455b7b10a977c435a1}  |  Ne znam – 5,3{c4d6e6a08105b10feea0f1f673425092f18933e5ed858f455b7b10a977c435a1}  |  Preko banaka – 4,0{c4d6e6a08105b10feea0f1f673425092f18933e5ed858f455b7b10a977c435a1}  |  Ne zanima me – 4,0{c4d6e6a08105b10feea0f1f673425092f18933e5ed858f455b7b10a977c435a1}

Jeste li se u svom poslovanju ikada susreli s faktoringom?
DA – 54,7{c4d6e6a08105b10feea0f1f673425092f18933e5ed858f455b7b10a977c435a1}  |  NE – 45,3{c4d6e6a08105b10feea0f1f673425092f18933e5ed858f455b7b10a977c435a1}

Izvor: Hendal (istraživanje provedene od 15. do 19. veljače 2013. – uzorak: 403 ispitanika)

Tagovi: , , , , ,


O autoru

Osnivač i urednik Ekonomskog portala te osnivač udruge Zebrica specijalizirane za pripremu i izradu projekata, internet marketing te edukacije za privatni i javni sektor. Svi članci ovog autoraComments are closed.

Povratak na vrh ↑
  • ekonomski rjecnik