EU fondovi eu_fondovi_konzultanti

Objavljeno 21/05/2015 | by ePortal | Vrijeme čitanja: 3 minutes

Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020

Europska komisija je odobrila Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u prosincu 2014. godine i tako je osigurala na korištenje 6,881 milijardi eura od čega je 4,321 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj i 2,559 milijardi eura iz Kohezijskog fonda. Pridoda li se ovom iznosu obavezno sufinanciranje za provedbu Operativnog programa iz proračuna Republike Hrvatske,iznos proračuna se penje na 8,081 milijardi eura.

Europski fondovi su zamišljeni kao financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike Europske unije u zemljama članicama. Jedna od najznačajnijih politika je Kohezijska politika, za koju je Europska unija u financijskom razdoblju 2014.-2020. izdvojila 35,64% svog proračuna. Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska postala je korisnica sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Raspisani prvi natječaji za poduzetnike

Operativni program iz područja konkurentnosti i kohezije 2014.-2020. obuhvatit će aktivnosti iz deset tematskih ciljeva predviđenih Uredbom Europske komisije o Strukturnim instrumentima za razdoblje 2014.-2020., to su:

 1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
 2. Jačanje pristupa i korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija
 3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika
 4. Podrška približavanju prema ekonomiji utemeljenoj na niskim emisijama CO2 u svim sektorima
 5. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, prevencija te upravljanje rizicima
 6. Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
 7. Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla na ključnoj infrastrukturi prometne mreže
 8. Promicanje održivog zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage
 9. Promicanje socijalnog uključivanja i borba protiv siromaštva
 10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Skoro 2 milijarde eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj bit će usmjerene na natječaje namijenjene za podršku malim i srednjim poduzećima, istraživanje i inovacije, 3,5 milijarde eura namijenjene su za zaštitu okoliša, prometnu infrastrukturu i prilagodbu klimatskim promjenama a 2,7 milijardi eura za konkurentnost, istraživanje i inovacije, informacijske tehnologije, razvoj malih i srednjih poduzeća, niskougljično gospodarstvo i obrazovanje. Ovi iznosi predstavljaju 85% ukupnih iznosa za pojedinu os, a preostalih 15% izdvaja se iz proračuna Republike Hrvatske.

Mala i srednje velika poduzeća čine 99,7 % ukupnog broja poduzeća u Hrvatskoj. Postoje i razlike u poduzetničkoj aktivnosti i uspjehu između regija NUTS II, pri čemu u Kontinentalnoj Hrvatskoj ima 61,42 % malih poduzeća i 66,87 % zaposlenih, dok Jadranska regija bilježi 38,58 % malih poduzeća i 33,13 % zaposlenih. Popriličan udio malih i srednjih poduzeća ne može pribaviti financiranje od banaka, na tržištu kapitala ili iz drugih izvora financiranja. Banke su vrlo nesklone riziku, što dovodi do toga da 79 % MSP-ova koristi vlastite prihode i zadržanu dobit kao svoj primarni izvor financiranja novih ulaganja.

Mala i srednja poduzeća i u različitim fazama rasta trebaju profesionalnu podršku poduzetničkih potpornih institucija (PPI). Često se smatra da PPI-ovi pružaju usluge koje si većina malih i srednjih poduzeća ne može priuštiti. Dodatni problem je status poduzetništva u hrvatskom društvu i opći nedostatak poduzetničkih vještina. Potreba za poboljšanjem poduzetničkih vještina i statusa poduzetništva rješavat će se ne samo kroz promidžbene aktivnosti nego i kroz potporu malim i srednjim poduzećima, stvaranje napredne poslovne infrastrukture i povezanih usluga ponuđenih poduzećima.

Unutar prioritetne osi 3, glavni prioriteti financiranja iz EFRR-a za Operativni program Konkurentnost i kohezija su:

 • Promicanje poduzetništva
 • Osiguranje boljeg pristupa financiranju za MSP
 • Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća
 • Podupiranje kapaciteta MSP za rast na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijske procese
 • Poboljšanje razvoja i rasta MSP i
 • Poboljšanje inovativnosti MSP.

OTVORENI NATJEČAJI ZA PODUZETNIKE

3d1.1.1.   Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu

STATUS Otvoren
PROGRAM/FOND OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020./ EFRR
PRIJAVITELJI/KORISNICI Mala i srednja poduzeća sa sjedištem, poslovnom jedinicom ili podružnicom u RH koja posluje najmanje 12 mjeseci prije podnošenja prijave i imaju najmanje 1 zaposlenog u mjesecu koji prethodi prijavi
PRIHVATLJIVA ULAGANJA Ø  Regionalne potpore dodjeljuju se za početno ulaganje ili početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti.Ø  Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP.Ø  Potpore za sudjelovanje na sajmovima.

Ø  Potpore za usavršavanje.

INTENZITET POTPORE Ø  Bruto ekvivalent regionalne potpore (maksimalni iznos potpore) ne može prijeći prag od 15.000.000 kuna.Ø  Bruto ekvivalent potpore (maksimalni iznos potpore) za savjetodavne usluge ne može prijeći prag od 2.000.000 kuna po poduzetniku po projektu.Ø  Bruto ekvivalent potpore (maksimalni iznos potpore) za sudjelovanje na sajmovima ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna.

Ø  Bruto ekvivalent potpore (maksimalni iznos potpore) za usavršavanje ne može prijeći prag od 2.000.000 kuna.

 

VISINA POTPORE – Najniža vrijednost potpore iznosi 1.500.000 kuna.- Najviši iznos potpore iznosi 15.000.000 kuna
PROVEDBA PROJEKTA Projektne aktivnosti moraju se provoditi u Republici Hrvatskoj, s iznimkom sudjelovanja na međunarodnim sajmovima.

 

3d1.1.2.   Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP

STATUS Otvoren
PROGRAM/FOND OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020./ EFRR
PRIJAVITELJI/KORISNICI Mala i srednja poduzeća sa sjedištem, poslovnom jedinicom ili podružnicom u RH koja posluje najmanje 12 mjeseci prije podnošenja prijave i imaju najmanje 1 zaposlenog u mjesecu koji prethodi prijavi
PRIHVATLJIVA ULAGANJA Ø  Regionalne potpore dodjeljuju se za početno ulaganje ili početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti.Ø  Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP.Ø  Potpore za sudjelovanje na sajmovima.

Ø  Potpore za usavršavanje.

INTENZITET POTPORE Ø  Bruto ekvivalent regionalne potpore (maksimalni iznos potpore) ne može prijeći prag od 5.000.000 kuna.Ø  Bruto ekvivalent potpore (maksimalni iznos potpore) za savjetodavne usluge ne može prijeći prag od 2.000.000 kuna po poduzetniku po projektu.Ø  Bruto ekvivalent potpore (maksimalni iznos potpore) za sudjelovanje na sajmovima ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna.

Ø  Bruto ekvivalent potpore (maksimalni iznos potpore) za usavršavanje ne može prijeći prag od 2.000.000 kuna.

 

VISINA POTPORE – Najniža vrijednost potpore iznosi 500.000 kuna.- Najviši iznos potpore iznosi 5.000.000 kuna
PROVEDBA PROJEKTA Projektne aktivnosti moraju se provoditi u Republici Hrvatskoj, s iznimkom sudjelovanja na međunarodnim sajmovima.

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj poduzetnicima će u sklopu dva Poziva biti dodijeljeno ukupno 1,13 milijardi kuna bespovratnih sredstava: 760.000.000 kuna za natječaj „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“ odnosno 357.200.000 kuna na natječaju „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“.

Namjena ovih poziva je poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice s ciljem razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih, odnosno očuvanje postojećih radnih mjesta.

Sektori koji nisu obuhvaćeni ovim natječajima su primarna poljoprivredna proizvodnja, sektor ribarstva i akvakulture, sektor čelika, ugljena, brodogradnje, umjetnih vlakana, prometa i povezane, infrastrukture, proizvodnje, distribucije energije i djelatnosti u turizmu.

Sve dodatne informacije možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr.

Autorica članka: Ivona Medved (Europski poslovni studiji, smjer Europski projektni menadžment)

 

Tagovi: , , , ,


O autoruComments are closed.

Povratak na vrh ↑
 • ekonomski rjecnik